Halo: Nightfall – der erste Trailer ist da!

Halo: Nightfall - der erste Trailer ist daDer erste Trailer zu Ridley Scotts TV-Serie Halo: Nightfall.